Mistři ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR mužů jednotlivců v zápase řeckořímském

1900 Gustav Frištenský 1901 Gustav Frištenský 1906 70 kg Frolík 80 kg Riedl +80 kg Josef Bechyně +80 kg Bedřich Jíša 1907 60 kg Věcht 70 kg Karel Halík 80 kg Kristen +80 kg Josef Bechyně 1908 Josef Bechyně 1909 60 kg Hervet 70 kg Sípal 80 kg Josef Vondráček +80 kg Strnad 1911 60 kg Josef Beránek 70 kg Josef Vondráček 80 kg Karel Halík +80 kg František Kopřiva 1912 60 kg Josef Beránek 67 kg Jan Balej 75 kg František Tázler +75 kg František Kopřiva 1913 60 kg Klinger 70 kg Jan Balej 80 kg František Tázler +80 kg František Kopřiva 1919 60 kg František Řezáč 67 kg Josef Beránek 75 kg Antonín Kopřiva 82,5 kg František Tázler +82,5 kg Jan Kraus 1920 60 kg František Řezáč 67 kg Oto Fišer 75 kg Jan Balej 82,5 kg František Tázler +82,5 kg Jan Kraus 1921 60 kg Janoušek 67 kg Josef Beránek 75 kg Jan Balej 82,5 kg František Tázler +82,5 kg Josef Struna 1922 60 kg Janoušek 67 kg Josef Beránek 75 kg Antonín Kopřiva 82,5 kg František Tázler 82,5 kg František Pražský +82,5 kg Jan Kraus 1923 58 kg Václav Toman 62 kg František Řezáč 67 kg František Kratochvíl 75 kg Jan Balej 82 kg František Tázler +82 kg Josef Urban 1924 58 kg Václav Toman 62 kg Václav  Dyršmid 67 kg Josef Beránek 75 kg Jan Balej 82 kg Eduard Němec +82 kg Josef Urban 1925 58 kg Antonín Nič 62 kg František Kratochvíl 67 kg Alois Samec 75 kg Josef Beránek 82 kg Oldřich Pštros +82 kg Josef Urban 1926 58 kg Jan Bozděch 62 kg Antonín Zeman 67 kg Bedřich Friedländer 75 kg Fettr 82 kg Oldřich Pštros +82 kg Kmoníček 1927 58 kg Antonín Kopový 62 kg Václav Dyršmíd 67 kg Josef Beránek 75 kg Josef Přibyl 82 kg Oldřich Pštros +82 kg Josef Urban 1928 58 kg Jan Bozděch 62 kg Evžen Fleischmann 67 kg Vladimír Vávra 75 kg Josef Přibyl 82 kg František Haala +82 kg Josef Urban 1929 56 kg Antonín Nič 61 kg Jan Bozděch 66 kg Jindřich Maudr 72 kg Huja 79 kg František Haala 87 kg František Novák 87 kg Norek +87 kg Josef Urban 1930 56 kg Antonín Nič 61 kg Jan Bozděch 66 kg František Kratochvíl 72 kg Alois Samec 79 kg František Haala 87 kg Josef Vávra +87 kg Josef Urban 1931 56 kg Antonín Nič 61 kg Jan Bozděch 66 kg Mestek 72 kg Alois Samec 79 kg Vladimír Vávra 87 kg František Mráček +87 kg Kladiva 1932 56 kg Tolar 61 kg František Janda 66 kg Hlaváček 72 kg Karel Zvonář 79 kg Vladimír Vávra 87 kg Vilas +87 kg Josef Urban 1933 56 kg Antonín Nič 61 kg František Janda 66 kg Mestek 72 kg Josef Šírek 79 kg František Novák 87 kg František Mráček +87 kg Josef Klapuch 1934 56 kg Antonín Nič 61 kg Herschander 66 kg František Kratochvíl 72 kg Josef Šírek 79 kg Josef Přibyl 87 kg František Mráček +87 kg Josef Klapuch 1935 56 kg Antonín Nič 61 kg Špatenka 66 kg Josef Herda 72 kg Karel Zvonář 79 kg Josef Přibyl 87 kg Hubert Prokop +87 kg Douša 1936 56 kg Oto Čech 61 kg Špatenka 66 kg Václav Brdek 72 kg František Dvořák 79 kg Josef Hampl 87 kg Hubert Prokop +87 kg Josef Klapuch 1937 56 kg Antonín Nič 61 kg Karel Kvaček 66 kg Ferdinand Hýža 72 kg Alois Samec 79 kg Josef Hampl 87 kg František Novák +87 kg Josef Klapuch 1938 56 kg Antonín Nič 61 kg Enders 66 kg Mestek 72 kg Josef Herda 79 kg Josef  Hampl 87 kg Pelikán +87 kg Josef Klapuch 1939 56 kg Enders 61 kg Antonín Nič 66 kg Václav Brdek 72 kg Pros 79 kg Náprstek 87 kg Křeček +87 kg Josef Klapuch 1940 56 kg Sojka 61 kg František Kotrbatý 66 kg  František Janda 72 kg Josef Herda 79 kg Josef Hampl 87 kg Josef Přibyl +87 kg Josef  Klapuch 1941 56 kg Schindler 61 kg František Kotrbatý 66 kg Kocourek 72 kg Karel Zvonář 79 kg Holub 87 kg Vostřák +87 kg František Mráček 1942 56 kg Enders 61 kg František Kotrbatý 66 kg Palacký 72 kg Karel Zvonář 79 kg Josef Hampl 87 kg Jaroslav Sysel +87 kg Hubert Prokop 1943 56 kg Anton Kvasniak 61 kg František Kotrbatý 66 kg Václav Brdek 72 kg Karel Zvonář 79 kg Adolf Matušek 87 kg Hubert Prokop +87 kg Alois Kešner 1944 56 kg Vachl 61 kg Karel Kvaček 66 kg Bohumil Kurz 72 kg Karel Zvonář 79 kg Holub 87 kg Josef Hampl +87 kg Jaroslav Sysel 1945 56 kg Jiří Píša 61 kg František Kotrbatý 66 kg Václav Tuhý 73 kg Vítězslav Mucha 79 kg Josef Bílý 87 kg Václav Červený +87 kg  Josef Urban Poznámka: zpracováno z materiálů Jiřího Trejbala – Tábor 1946 – Praha 57 kg Ladislav Rimar – Lokomotiva Košice 61 kg František Kotrbatý – OP Prostějov 66 kg Václav Tuhý – SK Praha 72 kg Ladislav Mihalík – Lokomotiva Košice 79 kg Josef Bílý – ČAK Vinohrady 87 kg Josef Hampl – ČAK Vinohrady +87 kg Josef Urban – STRÁŽ Praha 1947 – Praha 52 kg Bohumil Misterka – DRUJAT Praha 57 kg Ladislav Rimar – Lokomotiva Košice 62 kg František Kotrbatý – OP Prostějov 67 kg Václav Sikora – Baník Ostrava 73 kg Ladislav Mihalík – Lokomotiva Košice 79 kg Antonín Splítek – STRÁŽ Praha 87 kg Josef Hampl – ČAK Vinohrady +87 kg Alois Huňka – OP Prostějov 1948 – Praha 52 kg Josef Zeman – ATK Praha 57 kg Václav Dolejší – ČAK Vinohrady 62 kg Adolf Krupička – OP Prostějov 67 kg Jan Gistinger – Vítkovice 73 kg Ladislav Mihalík – Lokomotiva Košice 79 kg Antonín Splítek – Sokol Nusle 87 kg Josef Hampl – Sokol Vinohrady +87 kg Josef Růžička – Sokol Vinohrady 1949 – Praha 52 kg Evžen Kroneweter – Lokomotiva Košice 57 kg Anton Kvasniak – Vítkovice 62 kg Eduard Tomáš – Baník Ostrava 67 kg Václav Tuhý – Sokol Vinohrady 73 kg Ludvík Štika – ATK Praha 79 kg Jaroslav Ouředník – Sokol Nusle 87 kg Josef Hampl – Sokol Vinohrady +87 kg Emil Dulava – Baník Ostrava 1950 – Praha 52 kg Josef Vetešník – Železničáři Praha 57 kg Václav Dolejší – Sokol Vinohrady 63 kg Bohumil Kurz – ATK Praha 67 kg Kamil Odehnal – Svit Gottwaldov 73 kg Ladislav Mihalík – Lokomotiva Košice 79 kg Václav Zábranský – Sokol Plzeň I 87 kg Josef Hampl – Sokol Vinohrady +87 kg Alois Kešner – Sokol Pražský 1951 – Sokolov 52 kg Josef Zeman – Svit Gottwaldov 57 kg Jiří Píša – Sokol Vinohrady 63 kg Václav Nechánský – Sokol Masna Plzeň 67 kg Josef Šíp – ATK Praha 73 kg Štefan Meseš – Dunajplavba Bratislava 79 kg Jaroslav Ouředník – Sokol Nusle 87 kg Rudolf Šarman – Sokol Nusle +87 kg Josef Růžička – Sokol Vinohrady 1952 – Blansko 52 kg Josef Zeman – Svit Gottwaldov 57 kg Ladislav Rimar – Lokomotiva Košice 63 kg Jan Stehlík – WALDES Praha 67 kg Kamil Odehnal – Svit Gottwaldov 73 kg Ladislav Mihalík – Lokomotiva Košice 79 kg Jaroslav Ouředník – Sokol Nusle 87 kg Rudolf Šarman – Sokol Nusle +87 kg Josef Růžička – Sokol Vinohrady 1953 – Praha 52 kg Josef Zeman – RH Praha 57 kg Evžen Odehnal – ÚDA Praha 63 kg Antonín Šín – OP Prostějov 67 kg Mikuláš Athanasov – ÚDA Praha 73 kg Vladislav Sekal – ÚDA Praha 79 kg Josef Petr – VTŽ Chomutov 87 kg Rudolf Šarman – ÚDA Praha +87 kg Josef Růžička – RH Praha 1954 – Praha 52 kg Josef Zeman – RH Praha 57 kg Evžen Odehnal – ÚDA Praha 63 kg Adolf Krupička – OP Prostějov 67 kg Mikuláš Athanasov – ÚDA Praha 73 kg Vladislav Sekal – ÚDA Praha 79 kg Jaroslav Ouředník – Slavoj Jatky Praha 87 kg Jaromír Harenčík – ÚDA Praha +87 kg Josef Růžička – RH Praha 1955 – Olomouc 52 kg Josef Zeman – RH Praha 57 kg Evžen Odehnal – ÚDA Praha 63 kg Milan Řehulka – OP Prostějov 67 kg Mikuláš Athanasov – Lokomotiva Košice 73 kg Vladislav Sekal – ÚDA Praha 79 kg Antonín Splítek – RH Praha 87 kg Jaromír Harenčík – ÚDA Praha +87 kg Josef Růžička – RH Praha 1956 – Liberec 52 kg Josef Zeman – RH Praha 57 kg Evžen Odehnal – ÚDA Praha 63 kg Dimitr Dimitrov – VTŽ Chomutov 67 kg Vítězslav Hofman – Slavoj Jatky Praha 73 kg Karel Matoušek – Slavoj Jatky Praha 79 kg Karel Souček – RH Praha 87 kg Jaromír Harenčík – ÚDA Praha +87 kg Josef Růžička – RH Praha 1957 – Praha 52 kg Rudolf Lipták – VTŽ Chomutov 57 kg Jan Horňák – Slavoj Jatky Praha 63 kg Jiří Švec – RH Praha 67 kg Josef Vlach – Svit Gottwaldov 73 kg Karel Matoušek – RH Praha 79 kg Václav Zábranský – Slavoj MP Plzeň 87 kg Jaromír Vrzal – Slavoj Jatky Praha +87 kg Karel Šimek – Slavoj Jatky Praha 1958 – Praha 52 kg Štefan Benz – TŽ Třinec 57 kg Jan Horňák – Slavoj Jatky Praha 63 kg Vojtěch Tóth – RH Praha 67 kg Karel Matoušek – Slavoj Jatky Praha 73 kg Jiří Mekhed – Škoda Plzeň 79 kg Stanislav Wohlráb – Tatran Teplice 87 kg Jiří Kormaník – VTŽ Chomutov +87 kg Karel Šimek – Slavoj Jatky Praha 1959 – Praha 52 kg Bohumil Cinkl – Tatran Teplice 57 kg Jiří Schuster – OP Prostějov 63 kg Jiří Švec – RH Praha 67 kg Dimitr Dimitrov – VTŽ Chomutov 73 kg Rudolf Hrubý – Zbrojovka Brno 79 kg Josef Biskupič – Slovan Hodonín 87 kg Jiří Kormaník – VTŽ Chomutov +87 kg Karel Šimek – Slavoj Jatky Praha 1960 – Teplice 52 kg Bohumil Hauptvogel – Baník Ostrava 57 kg Jan Horňák – Slavoj Jatky Praha 63 kg Vojtěch Tóth – Dunajplavba Bratislava 67 kg Karel Matoušek – Slavoj Jatky Praha 73 kg Rudolf Hrubý – Zbrojovka Brno 79 kg Svatopluk Vyvážil – Slovan Hodonín 87 kg Jiří Kormaník – VTŽ Chomutov +87 kg Bohumil Kubát – VTŽ Chomutov 1961 – Krnov 52 kg Bohumil Hauptvogel – Spartak Plzeň 57 kg Julius Túroci – Slovan Hodonín 63 kg Vojtěch Tóth – Dunajplavba Bratislava 67 kg Jiří Mekhed – Spartak Plzeň 73 kg Rudolf Hrubý – Zbrojovka Brno 79 kg Svatopluk Kukla – OP Prostějov 87 kg Jiří Kormaník – VTŽ Chomutov +87 kg Bohumil Kubát – VTŽ Chomutov 1962 – Plzeň 52 kg Štefan Kunetka – Zbrojovka Brno 57 kg Jan Horňák – Slavoj Jatky Praha 63 kg Jiří Švec – RH Praha 67 kg Ivan Kormaňák – Dunajplavba Bratislava 73 kg Jiří Loukota – Spartak Plzeň 79 kg Jiří Kormaník – VTŽ Chomutov 87 kg Jaromír Harenčík – Baník Ostrava +87 kg Kment Petr – RH Praha 1963 – Hodonín 52 kg Josef Kolář – Slovan Hodonín 57 kg Michal Kukla – Vihorlat Nitra 63 kg Vojtěch Tóth – Slovan Teplice 70 kg Pavel Landa – Baník Stříbro 78 kg Rudolf Hrubý – Zbrojovka Brno 87 kg Jiří Kormaník – VTŽ Chomutov 97 kg Josef Přenosil – RH Praha +97 kg Bohumil Kubát – VTŽ Chomutov 1964 – Tábor 52 kg Rudolf Kasl – RH Praha 57 kg Michal Kukla – Vihorlat Nitra 63 kg Vojtěch Tóth – Slovan Teplice 70 kg Jiří Mekhed – Spartak Plzeň 78 kg Jiří Loukota – Spartak Plzeň 87 kg Jiří Kormaník – VTŽ Chomutov 97 kg Josef Přenosil – RH Praha +97 kg Bohumil Kubát – VTŽ Chomutov 1965 – Praha 52 kg Rudolf Kasl – RH Praha 57 kg Michal Kukla – Vihorlat Nitra 63 kg Ivan Kašpar – RH Praha 70 kg Miroslav Krupař – VTŽ Chomutov 78 kg Jan Martínek – Sklo Union Teplice 87 kg Jiří Kormaník – VTŽ Chomutov 97 kg Jaroslav Cikán – VTŽ Chomutov +97 kg Kment Petr – RH Praha 1966 – Plzeň 52 kg Miroslav Zeman – Slovan Hodonín 57 kg Rudolf Kasl – Lokomotiva Plzeň 63 kg Jiří Švec – RH Praha 70 kg Miroslav Krupař – VTŽ Chomutov 78 kg Jiří Loukota – Spartak Plzeň 87 kg Josef Urban – Sklo Union Teplice 97 kg Jaroslav Přenosil – Sklo Union Teplice +97 kg Bohumil Kubát – VTŽ Chomutov 1967 – Praha 48 kg - 52 kg Miroslav Zeman – RH Praha 57 kg Mičo Bliznakov – Bohemians Praha 63 kg Vojtěch Tóth – Sklo Union Teplice 70 kg Pavel Kentoš – Vihorlat Snina 78 kg Jan Martínek – Sklo Union Teplice 87 kg Jiří Kormaník – VTŽ Chomutov 97 kg Josef Zoubek – Lokomotiva Trutnov +97 kg Bohumil Kubát – VTŽ Chomutov 1968 – Teplice 48 kg neobsazeno 52 kg Miroslav Zeman – RH Praha 57 kg Miroslav Kováč – Dukla Hodonín 63 kg Jiří Švec – RH Praha 70 kg Miroslav Krupař – VTŽ Chomutov 78 kg Jan Martínek – Sklo Union Teplice 87 kg Jiří Kormaník – VTŽ Chomutov 97 kg Jaroslav Cikán – VTŽ Chomutov +97 kg Petr Kment – RH Praha 1969 – Chomutov 48 kg Jan Mlejnek – RH Praha 52 kg Kostas Lagonikas – Baník Ostrava 57 kg Jan Neckář – Baník Ostrava 62 kg Ladislav Nepustil – Baník Ostrava 68 kg Bedřich Klement – VTŽ Chomutov 74 kg Vítězslav Mácha – Baník Ostrava 82 kg Josef Müller – RH Praha 90 kg Roman Šebetovský – VTŽ Chomutov 100 kg Jiří Loukota – Škoda Plzeň 130 kg Bohumil Kubát – VTŽ Chomutov 1970 – Teplice 48 kg Jan Mlejnek – RH Praha 52 kg Miroslav Zeman – RH Praha 57 kg (2) Josef Macho – Macho 57 kg (2) František Kováč – Vihorlat Snina 62 kg Ladislav Kašpar – RH Praha 68 kg Bedřich Klement – VTŽ Chomutov 74 kg Vítězslav Mácha – Baník Ostrava 82 kg Juraj Kovač – Dunajplavba Bratislava 90 kg (2) Müller Müller – RH Praha 90 kg (2) Leoš Turek – VTŽ Chomutov 100 kg Jiří Loukota – Škoda Plzeň +100 kg Petr Kment – RH Praha 1971 – Ostrava 48 kg Martin Svatý – Baník Ostrava 52 kg Miroslav Zeman – RH Praha 57 kg Jan Neckář – Baník Ostrava 62 kg Jan Ordoš – VTŽ Chomutov 68 kg Ladislav Nepustil – Baník Ostrava 74 kg Vítězslav Mácha – Baník Ostrava 82 kg Miroslav Janota – Sklo Union Teplice 90 kg Jan Šebetovský – VTŽ Chomutov 100 kg Zdeněk Chára – Dukla Trenčín +100 kg Petr Kment – RH Praha 1972 – Plzeň 48 kg Martin Svatý – Baník Ostrava 52 kg Miroslav Zeman – RH Praha 57 kg Jan Neckář – Baník Ostrava 62 kg Vojtěch Sýkora – Sklo Union Teplice 68 kg Ladislav Nepustil – Baník Ostrava 74 kg Pavel Perný – Sklo Union Teplice 82 kg Miroslav Janota – Sklo Union Teplice 90 kg Josef Müller – RH Praha 100 kg Jan Šebetovský – VTŽ Chomutov +100 kg Bohumil Kubát – VTŽ Chomutov 1973 – Ostrava 48 kg Martin Svatý – Baník Ostrava 52 kg Kostas Lagonikas – Baník Ostrava 57 kg Jan Neckář – Baník Ostrava 62 kg Hynek Staníček – Slovan Hodonín 68 kg Ladislav Nepustil – Baník Ostrava 74 kg Vítězslav Mácha – Baník Ostrava 82 kg Miroslav Janota – Sklo Union Teplice 90 kg Josef Müller – RH Praha 100 kg Zdeněk Chára – Dukla Trenčín +100 kg Petr Kment – RH Praha 1974 – Plzeň 48 kg Martin Svatý – Baník Ostrava OKD 52 kg Kostas Lagonikas – Baník Ostrava OKD 57 kg Stanislav Hofreiter – VTŽ Chomutov 62 kg Vojtěch Sýkora – Sklo Union Teplice 68 kg Pavel Ehrlich – RH Praha 74 kg Jaromír Bohuslav – RH Praha 82 kg Jan Bán – RH Praha 90 kg Ondrej Czoma – Dukla Trenčín 100 kg Oldřich Dvořák – VTŽ Chomutov +100 kg Petr Kment – RH Praha 1975 – Ostrava 48 kg Jan Mlejnek – Sklo Union Teplice 52 kg Kostas Lagonikas – Baník Ostrava OKD 57 kg Jan Neckář – Baník Ostrava OKD 62 kg Jaroslav Meduna – Dukla Trenčín 68 kg Pavel Ehrlich – RH Praha 74 kg Jaromír Bohuslav – RH Praha 82 kg Vítězslav Mácha – Baník Ostrava OKD 90 kg Miroslav Janota – Sklo Union Teplice 100 kg Ondrej Czoma – Dukla Trenčín +100 kg Karel Vavřička – Baník Ostrava OKD 1976 – Třinec 48 kg Bohumil Hauptvogel – Škoda Plzeň 52 kg Kostas Lagonikas – Baník Ostrava OKD 57 kg Jan Neckář – Baník Ostrava OKD 62 kg Hynek Staníček – Slovan Hodonín 68 kg Ladislav Nepustil – Baník Ostrava OKD 74 kg Josef Tesař – Dukla Trenčín 82 kg Nikola Ivasjuk – Baník Ostrava OKD 90 kg Miroslav Janota – Sklo Union Teplice 100 kg Oldřich Dvořák – VTŽ Chomutov +100 kg Vladimír Romanovský – VTŽ Chomutov 1977 – Prostějov 48 kg Josef Toth – VTŽ Chomutov 52 kg Kostas Lagonikas – Baník Ostrava OKD 57 kg Jan Neckář – Baník Ostrava OKD 62 kg Josef Krysta – Baník Ostrava OKD 68 kg Zdenek Malina – Baník Ostrava OKD 74 kg Ladislav Nepustil – Baník Ostrava OKD 82 kg Vítězslav Mácha – Baník Ostrava OKD 90 kg Miroslav Janota – Sklo Union Teplice 100 kg Oldřich Dvořák – VTŽ Chomutov +100 kg Jan Nesvadbík – OP Prostějov 1978 – Teplice 48 kg Václav Janota – Dukla Trenčín 52 kg Kostas Lagonikas – Baník Ostrava OKD 57 kg Josef Krysta – Baník Ostrava OKD 62 kg Jiří Smékal – Baník Ostrava OKD 68 kg Jaroslav Meduna – Dukla Trenčín 74 kg Jaromír Bohuslav – RH Praha 82 kg Vítězslav Mácha – Baník Ostrava OKD 90 kg Miroslav Janota – Sklo Union Teplice 100 kg Zdeněk Chára – Dukla Trenčín +100 kg Vladimír Romanovský – VTŽ Chomutov 1979 – Havl. Brod 48 kg Václav Janota – Dukla Trenčín 52 kg Antonín Jelínek – Dukla Trenčín 57 kg Josef Krysta – Baník Ostrava OKD 62 kg Karel Čapek – RH Praha 68 kg Alexander Vejsada – RH Praha 74 kg Rostislav Fojtík – Baník Ostrava OKD 82 kg Vítězslav Mácha – Baník Ostrava OKD 90 kg Miroslav Janota – Sklo Union Teplice 100 kg Zdeněk Chára – Dukla Trenčín +100 kg Pavel Šedivý – Vodní stavby Tábor 1980 – Prievidza 48 kg Václav Janota – Dukla Trenčín 52 kg Antonín Jelínek – Dukla Trenčín 57 kg Kostas Lagonikas – Baník Ostrava OKD 62 kg Josef Krysta – Baník Ostrava OKD 68 kg Arnošt Böhm – Sklo Union Teplice 74 kg Vratislav Chotaš – Baník Ostrava OKD 82 kg Miroslav Janota – Sklo Union Teplice 90 kg Jiří Kačírek – Baník Ostrava OKD 100 kg Zdeněk Chára – Dukla Trenčín +100 kg Vladimír Romanovský – VTŽ Chomutov 1981 – Praha 48 kg Václav Janota – Dukla Trenčín 52 kg Antonín Jelínek – Dukla Trenčín 57 kg Miroslav Gurbovič – Baník Ostrava OKD 62 kg Josef Krysta – Baník Ostrava OKD 68 kg Milan Oršoš – RH Praha 74 kg Arnošt Böhm – Sklo Union Teplice 82 kg Václav Scheiner – RH Praha 90 kg Rudolf Kvasňovský – VTŽ Chomutov 100 kg Oldřich Dvořák – VTŽ Chomutov +100 kg Pavel Šedivý – Vodní stavby Tábor 1982 – Třinec 48 kg Václav Janota – Dukla Trenčín 52 kg Tibor Jankovics – Sklo Union Teplice 57 kg Miroslav Gurbovič – Baník Ostrava OKD 62 kg Josef Krysta – Baník Ostrava OKD 68 kg Jaroslav Zeman – RH Praha 74 kg Rostislav Fojtík – Baník Ostrava OKD 82 kg Václav Scheiner – RH Praha 90 kg Jindřich Durčák – Baník Ostrava OKD 100 kg Vladislav Bojko – TŽ Třinec 130 kg Oldřich Dvořák – VTŽ Chomutov 1983 – Havl. Brod 48 kg Miroslav Jirků – Dukla Trenčín 52 kg Oldřich Dostál – Baník Ostrava OKD 57 kg Jaroslav Švadleňak – Sklo Union Teplice 62 kg Michal Vejsada – RH Praha 68 kg Julius Jasko – Baník Ostrava OKD 74 kg Rostislav Fojtík – Baník Ostrava OKD 82 kg Vratislav Chotaš – Baník Ostrava OKD 90 kg Jindřich Durčák – Baník Ostrava OKD 100 kg Jiří Zahradník – Škoda Plzeň 130 kg Oldřich Dvořák – VTŽ Chomutov 1984 – Teplice 48 kg Ivan Papoušek – Dukla Trenčín 52 kg Tibor Jankovics – Baník Ostrava OKD 57 kg Jaroslav Švadleňak – Sklo Union Teplice 62 kg Jaroslav Matejka – Dukla Trenčín 68 kg Julius Jasko – Dukla Trenčín 74 kg Rostislav Fojtík – Baník Ostrava OKD 82 kg Václav Scheiner – RH Praha 90 kg Dušan Masár – Dukla Trenčín 100 kg Aleš Čenčík – Dukla Trenčín 130 kg Oldřich Dvořák – VTŽ Chomutov 1985 – Trenčín 48 kg Ivan Papoušek – Dukla Trenčín 52 kg Petr Bielokostolský – Komárno 57 kg Jan Kohout – Dukla Trenčín 62 kg Michal Vejsada – RH Praha 68 kg Julius Jasko – Baník Ostrava OKD 74 kg Jaroslav Zeman – RH Praha 82 kg Jiří Holemý – RH Praha 90 kg Jindřich Durčák – Baník Ostrava OKD 100 kg Dušan Masár – Dukla Trenčín 130 kg Oldřich Dvořák – VTŽ Chomutov 1986 – Havl. Brod 48 kg Miroslav Jirků – Sklo Union Teplice 52 kg Tibor Jankovics – Komárno 57 kg Jan Kohout – Dukla Trenčín 62 kg Jindřich Vavrla – Baník Ostrava OKD 68 kg Miroslav Stárek – Baník Ostrava OKD 74 kg Rostislav Fojtík – Baník Ostrava OKD 82 kg Peter Stehel – Dukla Trenčín 90 kg Jindřich Durčák – Baník Ostrava OKD 100 kg Dušan Masár – Dukla Trenčín 130 kg Bedřich Hartan – VTŽ Chomutov 1987 – Ostrava 48 kg Ivan Papoušek – Dukla Trenčín 52 kg René Choleva – Baník Ostrava OKD 57 kg Tibor Jankovics – Dukla Trenčín 62 kg Miroslav Stárek – Baník Ostrava OKD 68 kg Ivo Konečný – RH Praha 74 kg Jaroslav Zeman – RH Praha 82 kg Rostislav Fojtík – Baník Ostrava OKD 90 kg Jindřich Durčák – Baník Ostrava OKD 100 kg Vladislav Bojko – TŽ Třinec 130 kg Bedřich Hartan – VTŽ Chomutov 1988 – Třinec 48 kg Josef Počarovský – TŽ Třinec 52 kg František Zobák – Dukla Trenčín 57 kg Jan Kohout – Dukla Trenčín 62 kg Jindřich Vavrla – Baník Ostrava OKD 68 kg Zdeněk Gazdík – Dukla Trenčín 74 kg Richard Matejka – Dukla Trenčín 82 kg Peter Stehel – Dukla Trenčín 90 kg Petr Motal – RH Praha 100 kg Dušan Masár – Dukla Trenčín 130 kg Vladislav Bojko – TŽ Třinec 1989 – Prievidza 48 kg René Štolc – Sklo Union Teplice 52 kg Bohumil Hauptvogel – Sklo Union Teplice 57 kg Jan Kohout – Dukla Trenčín 62 kg Leoš Drmola – Dukla Trenčín 68 kg Zdeněk Gazdík – Dukla Trenčín 74 kg Jaroslav Zeman – RH Praha 82 kg Peter Stehel – Dukla Trenčín 90 kg Jaroslav Cikán – VTŽ Chomutov 100 kg Tomáš Čenčík – Baník Ostrava OKD 130 kg Lubomír David – Baník Ostrava OKD 1990 – Praha 48 kg René Štolc – Sklo Union Teplice 52 kg Lehel Nemeth – Gabčíkovo 57 kg Jan Kohout – Dukla Trenčín 62 kg Patrik Neckář – Dukla Trenčín 68 kg Tomáš Březný – Baník Ostrava OKD 74 kg Jaroslav Zeman – RH Praha 82 kg Pavel Frinta – RH Praha 90 kg Jiří Loukota – VTŽ Chomutov 100 kg Jindřich Durčák – Baník Ostrava OKD 130 kg Lubomír David – Baník Ostrava OKD 1991 – Praha 48 kg Petr Švehla – Slovan Hodonín 52 kg René Štolc – Dukla Trenčín 57 kg Lehel Nemeth – Gabčíkovo 62 kg Jan Kohout – Dukla Trenčín 68 kg Petr Bielesz – Dukla Trenčín 74 kg Jaroslav Zeman – PSK Olymp Praha 82 kg Pavel Frinta – PSK Olymp Praha 90 kg Peter Stehel – Dukla Trenčín 100 kg Dušan Masár – Dukla Trenčín 130 kg Václav Vaněk – PSK Olymp Praha 1992 – Trenčín 48 kg Viktor Matys – ASK Valzap Chomutov 52 kg Petr Švehla – Dukla Trenčín 57 kg Dalibor Vít – Baník Ostrava OKD 62 kg Jindřich Vavrla – PSK Frýdek Místek 68 kg Petr Bielesz – Dukla Trenčín 74 kg Jaroslav Zeman – PSK Olymp Praha 82 kg Pavel Frinta – PSK Olymp Praha 90 kg Peter Stehel – Dukla Trenčín 100 kg Dušan Masár – Dukla Trenčín 130 kg Vladislav Bojko – TŽ Třinec 1993 – Chomutov 48 kg Roman Karger – TAK Hellas Brno 52 kg Ladislav Březina – ASK Valzap Chomutov 57 kg Radek Hemelík – ASK Valzap Chomutov 62 kg Patrik Neckář – Baník Ostrava OKD 68 kg Tomáš Tobola – PSK Olymp Praha 74 kg Jaroslav Zeman – PSK Olymp Praha 82 kg Pavel Frinta – PSK Olymp Praha 90 kg Marek Švec – Domino Praha 100 kg Zdeněk Kocman – Domino Praha 130 kg Pavel Gruber – ASK Valzap Chomutov 1994 – Ostrava 48 kg Tomáš Gomolák – Spartak Chrastava 52 kg Ladislav Březina – ASK Valzap Chomutov 57 kg Radek Hemelík – ASK Valzap Chomutov 62 kg Jan Durec – Sokol Varnsdorf 68 kg Tomáš Tobola – PSK Olymp Praha 74 kg Ivan Summer – Glaverbel Czech Teplice 82 kg Pavel Frinta – Domino Praha 90 kg Filip Soukup – PSK Olymp Praha 100 kg Zdeněk Kocman – ASK Valzap Chomutov 130 kg Pavel Gruber – ASK Valzap Chomutov 1995 – Chomutov 48 kg Miroslav Zikmund – ASK Valzap Chomutov 52 kg Josef Hejda – Baník Ostrava OKD 57 kg Petr Švehla – Slovan Hodonín 62 kg Jan Durec – PSK Olymp Praha 68 kg Vahal Gapavn – Domino Praha 74 kg Petr Soukup – PSK Olymp Praha 82 kg Daniel Havlík – Baník Ostrava OKD 90 kg Marek Švec – Domino Praha 100 kg Petr Frinta – PSK Olymp Praha 130 kg Zdeněk Kocman – ASK Valzap Chomutov 1996 – Krmelín (Ostrava) 52 kg Josef Hejda – Baník Ostrava OKD 57 kg Petr Švehla – Slovan Hodonín 62 kg Jan Durec – PSK Olymp Praha 68 kg Petr Bielesz – ASK Valzap Chomutov 74 kg Anatolij Moskvitin – Nelson Chomutov 82 kg Daniel Havlík – Baník Ostrava OKD 90 kg Marek Švec – PSK Olymp Praha 100 kg Petr Frinta – PSK Olymp Praha 130 kg David Vala – PSK Olymp Praha 1997 – Chomutov 54 kg Jan Hocko – Jiskra Havl. Brod 58 kg Radek Hemelík – Glaverbel Czech Teplice 63 kg Jan Durec – PSK Olymp Praha 69 kg Robert Mazouch – PSK Olymp Praha 76 kg Anatolij Moskvitin – Nelson Chomutov 85 kg Filip Soukup – ASK Valzap Chomutov 97 kg Marek Švec – PSK Olymp Praha 130 kg David Vala – PSK Olymp Praha 1998 – Chomutov 54 kg Jan Hocko – PSK Olymp Praha 58 kg Petr Švehla – ASK Valzap Chomutov 63 kg Jan Durec – PSK Olymp Praha 69 kg Petr Bielesz – ASK Valzap Chomutov 76 kg Anatolij Moskvitin – Nelson Chomutov 85 kg Pavel Frinta – Sokol Hostivař 97 kg Marek Švec – Sokol Hostivař 130 kg David Vala – PSK Olymp Praha 1999 – Plzeň 54 kg Petr Pergler – Glaverbel Czech Teplice 58 kg Radek Hemelík – ASK Valzap Chomutov 63 kg Petr Švehla – PSK Olymp Praha 69 kg Tomáš Tobola – Sokol Hostivař 76 kg Robert Mrkvička – Jiskra Hav. Brod 85 kg Pavel Frinta – Sokol Hostivař 97 kg Marek Švec – Sokol Hostivař 130 kg Zdeněk Kocman – ASK Valzap Chomutov 2000 – Havl. Brod 54 kg Petr Pergler – Glaverbel Czech Teplice 58 kg Jan Hocko – PSK Olymp Praha 63 kg Petr Švehla – PSK Olymp Praha 69 kg Tomáš Tobola – PSK Olymp Praha 76 kg Ondřej Jaroš – PSK Olymp Praha 85 kg Filip Soukup – Sokol I Plzeň 97 kg Marek Švec – Sokol Hostivař 130 kg David Vala – PSK Olymp Praha 2001 – Teplice 54 kg Petr Pergler – Glaverbel Czech Teplice 58 kg Petr Klikoš – PSK Olymp Praha 63 kg Petr Švehla – PSK Olymp Praha 69 kg Michal Bláha – Jiskra Havl. Brod 76 kg Petr Bielesz – TŽ Třinec 85 kg Filip Soukup – Sokol I Plzeň 97 kg Marek Švec – Sokol Hostivař 130 kg David Vala – PSK Olymp Praha 2002 – Teplice 54 kg Petr Pergler – Glaverbel Czech Teplice 60 kg Jan Hocko – PSK Olymp Praha 66 kg Michal Bláha – Jiskra Havl. Brod 74 kg Ondřej Jaroš – PSK Olymp Praha 84 kg Filip Soukup – Sokol I Plzeň 96 kg Jiří Matýsek – PSK Olymp Praha 120 kg David Vala – PSK Olymp Praha 2003 – Ostrava 54 kg Petr Pergler – Glaverbel Czech Teplice 60 kg Jan Hocko – PSK Olymp Praha 66 kg Michal Bláha – PSK Olymp Praha 74 kg Petr Bielesz – TŽ Třinec 84 kg Filip Soukup – Sokol I Plzeň 96 kg Marek Švec – PSK Olymp Praha 120 kg David Vala – PSK Olymp Praha 2004 – Plzeň 55 kg Jakub Janeček – SVA Holýšov 60 kg Ondřej Ulip – Jiskra Havl. Brod 66 kg Michal Bláha – PSK Olymp Praha 74 kg Petr Bielesz – TŽ Třinec 84 kg Viktor Púčala – Jiskra Havl. Brod 96 kg Jiří Matýsek – PSK Olymp Praha 120 kg Petr Bystroň – Sokol Moravská Ostrava II 2005 – Ostrava 55 kg Jiří Milichovský – Jiskra Havl. Brod 60 kg Jan Hocko – PSK Olymp Praha 66 kg Tomáš Sobecký – PSK Olymp Praha 74 kg Ondřej Jaroš – PSK Olymp Praha 84 kg Viktor Púčala – Jiskra Havl. Brod 96 kg Petr Bystroň – Sokol Moravská Ostrava II 120 kg David Vala – PSK Olymp Praha 2006 – Ostrava 55 kg Václav Hejčík – Sokol I Prostějov 60 kg Jan Hocko – PSK Olymp Praha 66 kg Karel Hanák – PSK Olymp Praha 74 kg Michal Bláha – PSK Olymp Praha 84 kg Vojtěch Kukla – ASK Valzap Chomutov 96 kg Vojtěch Kačmarčík – PSK Olymp Praha 120 kg Marek Švec – PSK Olymp Praha 2007 – Praha 55 kg Jiří Milichovský – Jiskra Havl. Brod 60 kg Jan Chalupský – Jiskra Havl. Brod 66 kg Karel Zalaba – ASK Valzap Chomutov 74 kg Bohumil Domkář – Jiskra Havl. Brod 84 kg Filip Soukup – Sokol I Plzeň 96 kg Marek Švec – PSK Olymp Praha 120 kg David Vala – PSK Olymp Praha 2008 – Chomutov 55 kg Jiří Milichovský – Jiskra Havl. Brod 60 kg Michal Novák – Jiskra Havl. Brod 66 kg Tomáš Sobecký – PSK Olymp Praha 74 kg Petr Novák – Jiskra Havl. Brod 84 kg Vojtěch Kukla – ASK Valzap Chomutov 96 kg Marek Švec – PSK Olymp Praha 120 kg David Vala – PSK Olymp Praha 2009 – Havl. Brod 55 kg Václav Hejčík – Sokol I Prostějov 60 kg Michal Novák – Jiskra Havl. Brod 66 kg Filip Dubský – Sokol Plzeň I 74 kg Petr Novák – Jiskra Havl. Brod 84 kg Vojtěch Kukla – ASK Valzap Chomutov 96 kg David Vala – PSK Olymp Praha 120 kg Marek Švec – PSK Olymp Praha 2010 – Prostějov 55 kg Jiří Milichovský – Jiskra Havl. Brod 60 kg Ondřej Ulip – Jiskra Havl. Brod 66 kg Michal Novák – Jiskra Havl. Brod 74 kg Tomáš Sobecký – PSK Olymp Praha 84 kg Artur Omarov – ASK Valzap Chomutov 96 kg Viktor Púčala – Jiskra Havl. Brod 120 kg Marek Švec – PSK Olymp Praha 2011 – Havl. Brod 55 kg Tomáš Zelenka – Jiskra Havl. Brod 60 kg Michal Novák – Jiskra Havl. Brod 66 kg Ondřej Ulip – Jiskra Havl. Brod 74 kg Tomáš Sobecký – PSK Olymp Praha 84 kg Artur Omarov – ASK Valzap Chomutov 96 kg David Vala – PSK Olymp Praha 120 kg Marek Švec – PSK Olymp Praha 2012 – Třinec 55 kg Petr Zachariáš – Jiskra Havl. Brod 60 kg Jan Hocko – PSK Olymp Praha 66 kg Ondřej Ulip – Jiskra Havl. Brod 74 kg Tomáš Sobecký – PSK Olymp Praha 84 kg Luděk Konvičný – Czech Wrestling Chomutov 96 kg Miroslav Švec – Jiskra Havl. Brod 120 kg Andreas Hadwiger – Jiskra Havl. Brod 2013 – Havl. Brod 55 kg Libor Milichovský – Jiskra Havl. Brod 60 kg Petr Zachariáš – Jiskra Havl. Brod 66 kg Marcel Morbitzer – Lokomotiva Krnov 74 kg Pavel Powada – TŽ Třinec 84 kg Petr Novák – Jiskra Havl. Brod 96 kg Artur Omarov – Czech Wrestling Chomutov 120 kg David Vala – PSK Olymp Praha 2014 – Chomutov 59 kg Libor Milichovský – Jiskra Havl. Brod 66 kg Filip Dubský – Sokol Plzeň I 71 kg Tomáš Sobecký – PSK Olymp Praha 75 kg Karel Hanák – PSK Olymp Praha 80 kg Petr Novák – Jiskra Havl. Brod 85 kg Petr Bartoněk – Sokol Olomouc 98 kg Omarov Artur – Czech Wrestling Chomutov 120 kg Andreas Hadwiger – Jiskra Havl. Brod 2015 – Chomutov 59 kg Libor Milichovský – Jiskra Havl. Brod 66 kg Matouš Morbitzer – Lokomotiva Krnov 71 kg Filip Dubský – Sokol Plzeň I 75 kg Tomáš Sobecký – PSK Olymp Praha 80 kg Pavel Powada – TŽ Třinec 85 kg Luděk Konvičný – Czech Wrestling Chomutov 98 kg Artur Omarov – Czech Wrestling Chomutov 130 kg Vojtěch Kukla – Czech Wrestling Chomutov 2016 – Kladno 59 kg Libor Milichovský – Jiskra Havl. Brod 66 kg Michal Hauser – Jiskra Havl. Brod 71 kg Michal Novák – Jiskra Havl. Brod 75 kg Jan Chalupský – Jiskra Havl. Brod 85 kg Štěpán Toman – Czech Wrestling Chomutov 98 kg Artur Omarov – Czech Wrestling Chomutov 130 kg Štěpán David – PSK Olymp Praha 2017 – Chomutov 59 kg Petr Zachariáš – Jiskra Havl. Brod 66 kg Michal Hauser – Jiskra Havl. Brod 71 kg Jan Žižka – PSK Olymp Praha 75 kg Oldřich Varga – Jiskra Havl. Brod 80 kg Petr Novák – Jiskra Havl. Brod 85 kg Luděk Konvičný – Czech Wrestling Chomutov 98 kg Dominik Dobeš – Sokol Hodonín 130 kg Štěpán David – PSK Olymp Praha 2018 – Ostrava 55 kg Ondřej Todt – TJ Holýšov 60 kg Josef Hejda – Sokol Moravská Ostrava 63 kg Libor Milichovský – Jiskra Havl. Brod 67 kg Michal Hauser – Jiskra Havl. Brod 72 kg Filip Dubský – PSK Olymp Praha 77 kg Dan Varga – PSK Olymp Praha 82 kg Luboš Horníček – Lokomotiva Krnov 87 kg Pavel Jezdinský – SO Zápas Teplice 97 kg Štěpán Toman – Czech Wrestling Chomutov 130 kg Petr Bystroň – Sokol Moravská Ostrava 2019 – Praha 55 kg Ondřej Todt – Sokol Hodonín 60 kg Libor Milichovský – Jiskra Havl. Brod 63 kg Jakub Supík – TŽ Třinec 67 kg Michal Hauser – Jiskra Havl. Brod 72 kg Gadžimurad Pačuta – PSK Olymp Praha 77 kg Jakub Bielesz – Czech Wrestling Chomutov 82 kg Oldřich Varga – Jiskra Havl. Brod 87 kg Martin Herman – TŽ Třinec 97 kg Artur Omarov – Czech Wrestling Chomutov 130 kg Štěpán David – PSK Olymp Praha 2020 – Třinec 55 kg Ondřej Todt – Sokol Hodonín 60 kg Libor Milichovský – Jiskra Havl. Brod 63 kg Vítek Lébl – Czech Wrestling Chomutov 67 kg Michal Daniel – Jiskra Havl. Brod 72 kg Jan Gelman – PSK Olymp Praha 77 kg Jan Žižka – PSK Olymp Praha 82 kg Oldřich Varga – Jiskra Havl. Brod 87 kg Petr Novák – Jiskra Havl. Brod 97 kg Ondřej Dadák – Lokomotiva Krnov 130 kg Štěpán David – PSK Olymp Praha Poznámka: zpracováno z materiálů Ing.Oldřicha Holuši – Ostrava a SZČR
Zpět